1/1

Spesialister i 

allmennmedisin

Fastleger

Åpningstider

Kontoret

Laboratoriet

 

Telefon

32 85 85 85

Resepsjon

08:00 – 15:30

08:30 – 11:45 og

12:30 - 14:30

08:00 – 11:30 og

12:30 - 14:00

08:00 - 12:00 og

12:30 - 15:30

Velkommen på Lierbyen legesenter

Walther Redisch er vikar for Jan Tjugum i uke 9.

OBS: ved behov for øyeblikkelig hjelp timer skal det tas direkte kontakt med resepsjon, E-konsultasjon/E-kontakt skal da ikke brukes

Ved lengre fravær eller legen er på ferie vil det ikke være mulig å bruke E-konsultasjon og heller ikke E-kontakt; e-resept og timebestilling vil fungere som før

En ordinær legetime er som regel planlagt med 15 min.

På øyeblikkelig hjelp timer skal det kun tas opp det akutte problemet. Timen er planlagt med maks 10 min.

Endringer i rutiner:

Det er ikke nødvendig å gå inn i resepsjon for å melde sin ankomst, dette kan gjøres på ankomstregistreringen som står foran resepsjonsluka.

Bruveien 2, 3403 Lier

Tlf: 32 85 85 85

Ved akutt fare for liv og helse ring 113

Influensa vaksine 

Influensavaksine - bestill resept i resepsjon eller via helsenorge.no, deretter kan du hente vaksinen på apoteket og komme opp på laboratoriet for å få satt den.