1/1

Spesialister i 

allmennmedisin

Fastleger

Åpningstider

Kontoret

Laboratoriet

 

Telefon

32 85 85 85

Resepsjon

08:00 – 15:30

08:30 – 11:45 og

12:30 - 14:30

08:00 – 11:30 og

12:30 - 14:00

08:00 - 12:00 og

12:30 - 15:30

Velkommen på Lierbyen legesenter

Dr. Øhren er ikke tilstede fom 1.12.19-17.01.20 , Walther Redisch er vikar for han.

Influensavaksine - bestill resept i resepsjon eller via helsenorge.no, deretter kan du hente vaksinen på apoteket og komme opp på laboratoriet for å få satt den. 

OBS: ved behov for øyeblikkelig hjelp timer skal det tas direkte kontakt med resepsjon, E-konsultasjon/E-kontakt skal da ikke brukes

Ved lengre fravær eller legen er på ferie vil det ikke være mulig å bruke E-konsultasjon og heller ikke E-kontakt; e-resept og timebestilling vil fungere som før

Endringer i rutiner:

Det er ikke nødvendig å gå inn i resepsjon for å melde sin ankomst, dette kan gjøres på ankomstregistreringen som står foran resepsjonsluka.

Bruveien 2, 3403 Lier

Tlf: 32 85 85 85

Ved akutt fare for liv og helse ring 113

Influensa vaksine 

Influensavaksine - bestill resept i resepsjon eller via helsenorge.no, deretter kan du hente vaksinen på apoteket og komme opp på laboratoriet for å få satt den.