Fra 1.mars 2017 har det nå kommet tilbud om å være tilknyttet en kjernejournal. Det vil si at dine helseopplysninger vil bli samlet og tilgjengelig for helsepersonell på landsbasis. Der vil det bli en oversikt over dine sykdommer, pårørende og diverse andre helserelaterte opplysninger.

Du kan selv logge inn med bankid på https://helsenorge.no/kjernejournal

Der får du oversikt over hvilke opplysninger som er registrert og eventuelt redigere de ved behov.